Wyzwanie nr 5 – mapa aktywności

Polichromowicze zostali podzieleni na 4 grupy. Każda z nich miała odszukać w sieci nazwy instytucji z naszego regionu, które pomagają osobom doświadczonym przez los. Drugim krokiem były odwiedziny w lokalnym oddziale GOPS w Zebrzydowicach i rozmowa z jej kierownikiem – panem Danielem Kroczkiem. Pan Daniel opowiedział nam o pracy wykonywanej przez pracowników GOPS, o sukcesach i trudach dnia codziennego. Dowiedzieliśmy się jak wygląda pomoc dla osób bezdomnych, których na terenie naszej gminy jest 6. Pan kierownik pokazał nam jak wygląda miejsce spotkań seniorów i osób niepełnosprawnych z naszej gminy. Trzecim etapem pracy było stworzenie mapki – przedstawiającej Zebrzydowice i otaczające powiaty – wodzisławski, jastrzębski, bielski, miasto Bielsko. Mapkę stworzyły dwie uczennice, wykorzystując pracę wykonaną wcześniej przez koleżanki. Czwartym etapem było powtórne odwiedzenie siedziby GOPS i wywieszenie mapki wraz z legendą za zgodą pana kierownika. Czego dowiedzieliśmy się przygotowując się do tego wyzwania? Przede wszystkim – jak pomaga się osobom bezdomnym. Naszą uwagę przykuł aspekt Żywej Biblioteki- bo nikt dotychczas o takiej nie słyszał. Żywą Bibliotekę odnaleźliśmy w Cieszynie.
Na początku wystraszyliśmy się, że trudne zadanie, ale okazało się niezwykle ciekawym i pouczającym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *