Projekt

Zagraj w wolontariat!

Projekt jest realizowany w okresie 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. dzięki dotacji w Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania w wolontariat min. 150 osób, rozwój wolontariatu i młodzieżowych klubów wolontariatu działających w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach wsparcia dziennego i innych świetlicach prowadzonych przez różne instytucje.

Cel zostanie osiągnięty dzięki działaniom edukacyjnym dla opiekunów kół wolontariatu, grze “Polichrom” i upowszechnianiu pomysłów na ciekawe akcje wolontariackie dla wolontariuszy młodzieżowych.

W projekcie utworzymy kompleksowy system wsparcia koordynatorów klubów wolontariatu, na które składa się: szkolenie stacjonarne, szkolenie online, wsparcie animatora gry oraz opracowanie 100 pomysłów na akcje wolontariackie i opublikowanie ich w formie “do wykorzystania” w innych placówkach.

Etapy projektu:

01

Organizacja wydarzenia promującego projekt i grę “Polichrom” w wersji połączonego z transmisją na FB i YT. Nagranie z wydarzenia dostępne jest na YT.

02

Rekrutacja drużyn grających w grę. Zasady rekrutacji są określone w Regulaminie gry.

03

Realizacja 3-dniowego szkolenia wyjazdowego i e-kursu dla koordynatorów młodzieżowych klubów wolontariatu.

04

Gra w wolontariat. Gra składa się z misji, wyzwań i tasków, które są publikowane w aktualnościach oraz na stronie gry. Gra kończy się konferencją i rozdaniem nagród dla zwycięskich drużyn.

05

Opracowanie min. 100 scenariuszy zrealizowanych akcji i opublikowane ich w banku pomysłów na dobry wolontariat oraz wydanie w formie publikacji i filmu na YT.

O nas

Zespół

Poniżej prezentujemy zespół merytoryczny w projekcie “Zagraj w wolontariat!”

Osoba Animująca

Miki Stępień

miki @ slaskie-wolontariat.org.pl

Animatorka

Monika Mraczek

monika.mraczek @ slaskie-wolontariat.org.pl

Specjalistka ds. pr

Irena Kowalska-Drygała

irena @ slaskie-wolontariat.org.pl

Chcesz wiedzieć więcej?

Odezwij się do nas!