Wyzwanie 5

Ostatnie kilka lat, od czasów pandemii był to bardzo tudny czas dla wszystkich, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, którzy z dnia na dzień zostali zamknięci w swoich domach i pozbawieni możliwości bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Przyczyczynilo się to do wielu niekorzystnych konsekwencji, takich jak: depresja, poczucie osamotnienia, izolacja, brak poczucia bezpieczeństwa… Sytuację te wymagają od nas dorosłych szczególnej uwagi i czujności w stosunku do młodzieży, dlatego tak ważne jest wskazanie młodym ludziom konkretnych miejsc, w których mogą szukać wsparcia i pomocy.

Dowiedz się więcej