Wspierajmy wspierających:)

Burza mózgów – wybór organizacji – rozmowa z przedstawicielami Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio – Koła nr w 2 Kozach – zredagowanie tekstu – wykonanie plakatu – zawieszenie plakatu na gazetce wolontariatu

Read more

#Wyzwanie1

Stworzyliśmy notatkę prasową, która pojawiła się na stronie naszej gminy oraz pojawi się (została wysłana i zaakceptowana) w gazecie Koziańskie Wiadomości (gazeta pojawi się 16 grudnia).

Read more

#pozytywnypatriotyzm oczami wolontariuszy

Pozytywny patriotyzm to naszym zdaniem umiejętność współpracy społeczności większych i mniejszych, której celem jest pomoc; stwarzanie możliwości rozwoju; rozwijanie zainteresowań i wspieranie drugiego człowieka, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.
Może realizowany być na wiele sposobów, małymi kroczkami tj. zainteresowanie się losem drugiego człowieka, wsłuchanie się w jego potrzeby, sprawianie by uśmiech zagościł na jego twarzy. Może być to akcja społeczna, której przykładem jest Koziański Bieg Niepodległości. Niesamowitość tego przedsięwzięcia polega na tym, że angażuje ono wiele osób – począwszy od społeczności szkolnych, poprzez mieszkańców Kóz i okolicy, po władze gminny. Wydarzeniu towarzyszy wiele pozytywnych emocji. Jest to czas by spotkać się w gronie najbliższych, „sprawdzić się” na danym dystansie i mieć satysfakcję z ukończenia biegu, a także pokonywać swoje słabości, dawać przykład innym i oczywiście uczcić Dzień Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jesteśmy dumni, że jako wolontariusze możemy pomagać podczas tego wydarzenia.

Read more