Włączamy, nie wykluczamy! Szanujemy!

Zgłosiliśmy się do pomocy w realizacji zadania w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ” pokonać bezdomność….” edycja 2022 , którego organizatorami buł Urząd Miasta Sosnowca oraz Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Wzięliśmy udział w organizacji ważnego wydarzenia jakim jest Wigilia dla bezdomnych i potrzebujących.

Read more