Wyzwanie 5

Stworzyliśmy mapę w Google maps, gdzie zaznaczyliśmy organizacje, które wspierają społeczność LGBT+ oraz osoby w kryzysie bezdomności. Znaleźliśmy Stowarzyszenie „DOGMA”, które od 17 lat prowadzi działalność poradniczą na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w trudnej sytuacji życiowej. Odkryliśmy również Fundację
“Jesteśmy Dla Was”, misją której jest niesienie pomocy wszystkim bliźnim bez względu na wyznanie, pochodzenie, narodowość, sytuację materialną. Na naszej mapie również można znaleźć telefony zaufanie dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, Ośrodki interwencji kryzysowej. Swoją mapę zawieźliśmy do UG oraz umieścimy w widocznym miejscu przy głównym wejściu do naszej szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *