WYZWANIE 1 – NASZE DZIAŁANIA W GAZECIE;)

Zgodnie z zapowiedzią redaktorów gazety już 13.01.2022r. będziecie mogli przeczytać o naszych działaniach w lokalnej prasie;) Mamy nadzieję, iż dzięki temu zachęcimy społeczność lokalną do podejmowania inicjatyw o charakterze wolontarystycznym. A tutaj informacja przesłana do redaktorów gazety:
„JA TY MY – POMAGAMY”
Pod takim hasłem działa Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 12 w ZSP nr 3 w Tarnowskich Górach. Przy współpracy Samorządu Uczniowskiego oraz nauczycieli uczniowie chętnie angażują się w akcje, których celem jest niesienie pomocy innym.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie SP12 dołączyli do gry POLICHROM organizowanej przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach. W ramach tzw. grywalizacji wykonują zlecone im misje, zadania oraz taski o charakterze wolontariackim. Efektem realizacji jednego z zadań, jest stworzona przez szkolną grupę POLICHROM lista przebojów, do której odsłuchania uczniowie zapraszają na szkolny Facebook.
W tegorocznym kalendarzu, szkolni wolontariusze zapisali już takie akcje jak: „Słodki październik”, „Zbiórka kasztanów”, „Mikołaj dla Ukrainy”. Za nimi także organizacja akcji solidarności z dziećmi chorymi na raka. Specjalnie dla nich uczniowie zorganizowali w szkole „Dzień piżamy”, a najstarsi z nich wzięli udział w tzw.: „Biegu w piżamach”. Aktualnie trwa zbiórka pierników, które przeznaczone zostaną dla Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach. Niebawem także, zostaną rozprowadzone kartki dobroczynne Fundacji: „Sursum Corda.”
Przed nimi kolejne wyzwania. W grudniu, wesprą potrzebujących, organizując dla nich „Szlachetną paczkę”. Dzieląc się dobrem, kierują się maksymą: „Ktokolwiek potrafi dawać z siebie jest bogaty ”(Erich Fromm).
Szkolne Koło Wolontariatu w SP12 działa przy aktywnym wsparciu całej społeczności lokalnej: uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *