Włączamy, nie wykluczamy! Szanujemy!

Zorganizowaliśmy grupę 20 osób z pośród uczniów naszego Liceum. Są to uczniowie, którzy nie należą do żadnej organizacji wolontarystycznej działającej na terenie naszej Szkoły a mieli ochotę i czas na pomóc innym, nasi wolontariusze POLICHROM, członkowie klubu Erasmus+ oraz absolwenci naszej Szkoły. Szczególnie Ci ostatni dodali nam otuchy i upewnili nas w działaniach wolontarystycznych, że nic tak szybko się nie kończy a w szczególności chęć niesienia pomocy innym. Co w nich zakiełkowało zostało z nimi na dłużej. My też tak chcemy! Pomagaliśmy przy organizacji Wigilii dla bezdomnych. Przygotowaliśmy (kroiliśmy ciasta) słodki poczęstunek, przygotowaliśmy stoły do konsumpcji, roznosiliśmy jedzenie, wydawaliśmy paczki no i oczywiście na koniec posprzątaliśmy stoły. Nasz sukces to odnoszenie się z szacunkiem, uwagą i uprzejmością do osób bezdomnych i potrzebujących, które gościły na Wigilii, a było ich 350 ! W wykonaniu zadania pomógł nam Caritas Diecezji Sosnowieckiej i Urząd Miasta Sosnowca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *