Task 8 – O Wolontariacie – w nietypowy sposób;)

W ramach kolejnego z tasków najstarsze przedstawicielki drużyny POLICHROM mówiły o wolontariacie, ale bez użycia zakazanych słów, którymi są: wolontariat, wolontariusz oraz pomoc. Choć początkowo zadanie wydawało się trudne, bo chwili zastanowienia zrodziły się piękne sformułowania, którymi można opisać niesienie pomocy innym. Czym więć jest WOLONTARIAT? – to organizacja ludzi, jednocząca się w celu wsparcia innych ludzi; organizacja ratująca ludzi w potrzebie; to organizacja wspierająca innych. Kim więc jest wolontariusz? – to osoba chętna do wspierania innych; osoba ratująca nas w potrzebie; osoba ratująca ludzi w kryzysie; osoba, dla której wszyscy jesteśmy równi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *