TASK 4: #POLICHROMSTOPSMOG!

Najmłodsi przedstawiciele grupy POLICHROM wraz z wychowankami świetlicy szkolnej stworzyli plakat pokazujący efekty różnych stanowisk wobec środowiska. W formie graficznej ukazali zarówno piękno przyrody, jako efektu troski i szacunku do niej, oraz możliwe konsekwencje egoistycznej postawy wobec otaczającego nas świata. Ekologiczny happening, który zorganizowała grupa starsza POLICHROMU, miał stanowić swoiste ostrzeżenie, do czego może doprowadzić egoistyczna postawa każdego z nas. Optymistyczne zaś hasło TASKA ma być inspiracją do dostrzegania dobra, jakie jest efektem czystego powietrza, a które to dobro na co dzień jest często niedostrzegane i niedoceniane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *