Szczęścia, zdrowia na ten Nowy Rok! #Task5

Task 5 w naszym zespole jak zawsze rozpoczęła burza mózgów. Jakie języki? Kto? W jakiej formie? Po szybkiej naradzie prezentujemy noworoczne wielojęzyczne życzenia.

Zobacz nasze życzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *