Spisujemy, listę organizacji podajemy:)

Chętna wolontariuszka spotkała się z wice wójtem Gminy Kozy w celu uzyskania informacji na temat funkcjonujących na terenie Kóz organizacji, na tej podstawie powstał plakat (z wykorzystaniem mapy gminy), który zamieściliśmy na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *