Instytucje pomocowe w naszym powiecie

Nasi wolontariusze w pierwszej kolejności poprosili urzędników Wydziału Polityki Społecznej o spis instytucji, które działają w gminie Pszczyna na rzecz osób potrzebujących. Następnie zapoznali się z nim i wybrali spośród wielu z nich te, które udzielają pomocy osobom z różnymi problemami. Znalazła się wśród nich Komenda Powiatowa Policji W Pszczynie, która udziela pomocy największej liczbie osób pokrzywdzonych różnymi przestępstwami. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie jako instytucja udzielająca zarówno wsparcia finansowego, jak i w formie pracy socjalnej, wolontariatu. Przy ośrodku znajduje się Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z Problemem Alkoholowym oraz Punkt Wsparcia dla Osób i Rodzin w Rozwiązywaniu Sytuacji Konfliktowych. Kolejną ważna instytucją pomocową na naszym terenie jest Śląska Fundacja “Błękitny Krzyż” – z ich pomocy mogą skorzystać osoby uzależnione (alkohol, inne substancje, czynności), bliscy osób uzależnionych (osoby współuzależnione, osoby dorosłe, które wychowały w się w domach z problemem uzależnienia i mają z tego powodu trudności emocjonalne – syndrom DDA/DDD), a także dzieci i młodzież . Świadczenia są udzielane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i są nieodpłatne również dla osób nieubezpieczonych. Obecnie na terenie Pszczyny działa Ośrodek Psychoprofilaktyki (Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Leczenia Uzależnień Behawioralnych dla dzieci i młodzieży oraz Hostel dla uzależnionych). Warto także wspomnieć o Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, który mieści się w NZOZ “Hipokrates”, która oferuje pomoc psychiatrów, psychologów i terapeutów dzieci i młodzieży. Wszystkie te instytucje nasi wolontariusze nanieśli na papierową mapę oraz mapę wykonaną w programie GIMP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *