Akcja – rekrutacja!!!

Końcówka maja i czerwiec to czas egzaminów ósmoklasisty oraz wycieczek klasowych, wyjść i rajdów górskich w naszej szkole. Wszelkie akademie i wydarzenia dla społeczności szkolnej planujemy zazwyczaj w sierpniu albo na początku nowego semestru. Bardzo ważnym wydarzeniem był dla nas też Festyn Szkolny 2 czerwca. Z tego powodu niemożliwe było zorganizowanie kolejnego spotkania dla całej społeczności szkolnej w miesiącu obejmującym opublikowanie wyzwania i datę jego wykonania.
Nasze działania promujące wolontariat rozpoczęliśmy już we wrześniu przeprowadzając zajęcia w klasach 6-8. Zajęcia dotyczyły wolontariatu, działalności naszego Koła oraz gry Polichrom. Wykorzystaliśmy także czas Festynu i dostaliśmy kilka minut na scenie. Opowiadając o misji nr 3, przedstawiliśmy również krótko działalność naszego Koła oraz zachęcaliśmy innych uczniów do dołączenia do nas w przyszłym roku. Piękną wizytówkę wystawiła nam również konferansjerka, co świadczyło o tym, że jesteśmy silnie obecni w świadomości szkolnej. Prowadzaliśmy również stoisko, które poza promocją filozofii zero waste, reklamowało nasze Koło. Oprócz działań podjętych na Festynie zaplanowaliśmy również przeprowadzenie zajęć w klasach piątych. Wolontariuszki opowiedziały o działalności naszego Koła, o swoich ulubionych akcjach, o Polichromie oraz o tym jak można do nas dołączyć. Korzystały przy tym z prezentacji przygotowanej już wcześniej przez koordynatorki, która miała prezentować działalność naszego Koła w ostatnim roku. Ważnym wydarzeniem promującym wolontariat było również spotkanie w marcu prowadzone przez pracownika Hospicjum św. Franciszka w Katowicach na temat “Razem dbamy o życie- o opiece hospicyjnej, wolontariacie i profilaktyce”. Uważamy, że te wszystkie działania złożyły się na lepsze poznanie naszego Koła przez innych uczniów oraz mamy nadzieję, że wpłyną na powiększenie naszego grona w przyszłym roku. W maju uczniowie wszystkich klas mogli zaangażować się w konkurs plastyczny “Wolontariusz jako superbohater” organizowany przez Hospicjum św. Franciszka. Ponadto w Planie Pracy Szkoły mamy zaplanowane we wrześniu spotkania kl 6-8 zachęcające do zaangażowania się w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. W ostatnie działania promujące (wystąpienie na Festynie, stoisko i warsztaty dla klas 5) zaangażowało się 10 wolontariuszek. Wydaje nam się, że wszystkie działania związane z promocją naszego Koła sprawiły, że informacja o nim mogła dotrzeć do 100-150 osób. Naszym największym sukcesem w realizacji tego wyzwania było pokonanie tremy przez wystąpieniami przed klasami i publicznością na festynie.
Żeby nie generować nowej dokumentacji przesyłamy screeny z frekwencji z dni, gdy odbyły się zajęcia w klasach we wrześniu i w czerwcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *