Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej

Drużyna liczy 17 osób z najstarszych klas VIII. Znają się od lat i łączy je chęć pomagania innym i udział w licznych akcjach szkolnego wolontariatu.

Zobacz więcej