Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

SP1 w Kozach to jest coś

Wolontariusz dobry gość
Wysłucha zawszę Cię
Pomóc Ci chce

Planeta dla nas ważna jest
Więc proszę nie zaśmiecaj jej
My często ją sprzątamy
I Ciebie do tego zachęcamy

Wolontariat rzecz ważna
Sprawa to poważna
W akcję społeczne się włączamy
Ludziom, zwierzętom pomagamy.

Zgrana z nas ekipa,
która jest niesamowita.
Z lokalną społecznością współpracujemy
I pomoc nieść jej chcemy.

Zobacz więcej